etkin 6 ay 3 hafta önce Simyaci

@simyaci

443 İtibar

Member since 12 Ekim 2018

Total Reads: 626
Total Posts: 54
 • İlk olarak, alanları gizlemek için yöntemleri kullanmayı özetleyelim.
  Bilgisayar ekranındaki bir noktayı x ve y koordinatları olarak gösteren aşağıdaki yapıyı
  düşünün. x-koordinatı için geçerli aralığın 0 i […]

 • public ve private erişim anahtar sözcükleri erişim konusunda iki uç durum oluşturur: bir sınıfın
  public (ortak) alanları ve yöntemleri herkesin erişimine açık iken, private (özel) alanları ve
  yöntemleri s […]

 • Bilgisayar programlama dünyasında en zor problemlerden biri, tanımlayıcılar için benzersiz
  ve anlamlı adlar bulmaktır. Bir sınıf için bir yöntem tanımlarsanız ve o sınıf bir kalıtım
  hiyerarşisinin p […]

 • Bu kitaptaki önceki örneklerde, bir sınıf türünü kullanarak bir değişkeni nasıl bildireceğinizi
  ve daha sonra bir nesne yaratmak için new anahtar sözcüğünün kullanımını gördünüz. Ayrıca,
  C#’daki tür de […]

 • Bir türetilmiş sınıf, otomatik olarak temel sınıfın tüm alanlarını içerir. Bu alanlar genellikle,
  nesne yaratıldığında başlatılmasını gerektirir. Bu tür bir başlatmayı genellikle bir yapıda
  gerçekleştirir […]

 • Bir sınıfın başka bir sınıftan kalıtımla aldığını bildiren sözdizimi şu şekildedir:
  class DerivedClass : BaseClass {

  }
  Türetilmiş sınıf temel sınıftan miras alır ve temel sınıftaki yöntemler aynı zamanda […]

 • Birkaç uzman programcıya, kalıtım (inheritance) teriminden ne anladığını sorarsanız, çok
  farklı ve çelişkili cevaplar alırsınız. Bu karışık cevapların kökü, kalıtım kelimesinin kendisinin
  farklı anlam […]

 • Console sınıfında WriteLine yöntemi için çok sayıda aşırı yükleme vardır. Bu aşırı
  yüklemelerden biri aşağıdaki gibi görünür:
  public static void WriteLine(string format, params object[] arg);
  Bu aşırı yüklem […]

 • int türü bir parametre dizisi oldukça yararlıdır çünkü bir yöntem çağrısında herhangi bir
  sayıda int bağımsız değişkeni kullanımına izin verir. Bununla birlikte, yalnızca bağımsız
  değişkenleri […]

 • Bir dizi parametresi düzenleyicisi olarak, params anahtar sözcüğünü kullanırsınız. Örneğin,
  aşağıda, dizi parametresi bir params dizisi olarak bildirilmiş biçimde yine Min yöntemini
  göreb […]

 • Parametre olarak geçirilmiş bir değer kümesindeki minimum değeri hesaplamak için bir
  yöntem yazmak istediğinizi varsayın. Bunun bir yolu bir dizi kullanmak olacaktır. Örneğin,
  belirli bir sayıda int değerin en k […]

 • SortedList (SıralıListe) sınıfı, Hashtable sınıfına oldukça benzerdir. SortedList sınıfını kullanarak
  da anahtarları, değerlerle ilişkilendirebilirsiniz. Başlıca farklılık anahtarlar dizisinin her zaman
  sıralanmı […]

 • Dizi ve ArrayList türleri, bir öğeye bir tamsayı dizini bağlamayı etkili bir biçimde başarırlar.
  Tamsayı bir dizini köşeli parantez içinde sağlarsınız (örneğin, [4]) ve dizin 4’teki öğeyi elde
  edersiniz (aslın […]

 • Stack (yığın) sınıfı, klasik son giren ilk çıkar (last-in first-out, LIFO) mekanizmasını
  gerçekleştirir. Bir öğe yığına üstten katılır (push işlemi) ve yığını yine üstten terk eder (pop
  işlemi). Bunu gözünü […]

 • Queue (Kuyruk) sınıfı, klasik ilk giren ilk çıkar (first-in first-out, FIFO) mekanizmasını
  gerçekleştirir. Bir öğe sıraya arkadan katılır (enqueue işlemi) ve sırayı önden terk eder
  (dequeue işlemi).
  İşte kuy […]

 • ArrayList bir dizideki öğelerin sıralarını kaydırmak için yararlı bir sınıftır. Sıradan bir dizinin
  oldukça sınırlayıcı olabildiği belirli olaylar vardır:
  n Bir diziyi yeniden boyutlandırmak isterseniz, yeni bi […]

 • Diziler, aynı türdeki öğeleri bir araya getirmek için iyi bir yöntemdir ama tek yöntem değildir.
  Microsoft .NET Framework, öğeleri özel yollardan bir araya toplayan birkaç sınıf sağlar. Bunlar
  koleksi […]

 • Diziler başvuru türleridir. (Bir dizinin System.Array sınıfının bir oluşumu olduğunu
  hatırlayın.) Bir dizi değişkeni, bir dizi oluşumuna yapılan başvuruyu içerir. Bunun anlamı,
  bir dizi değişkenini kopy […]

 • Diziler çok sayıda kullanışlı yerleşik özellikler ve yöntemlere sahiptir. (Tüm diziler, Microsoft
  .NET Framework’deki System.Array sınıfından yöntemleri ve özellikleri miras alır.) Bir dizinin
  kaç adet […]

 • Tek tek dizi öğesine erişmek için, istediğiniz öğenin hangisi olduğunu gösteren dizini
  yazmanız gerekir. Örneğin, aşağıdaki kodu kullanarak, pins dizisinin 2 öğesinin içeriğini bir int
  değişkene atay […]

 • Daha fazla yükle